top of page

수안점

지하철 1호선 동래역 과 교대역을 모두 끼고, 정문 바로앞이 온천천 입구랍니다 *^^*

​온천천에서 산책과 운동으로 힐링하세요

여성전용 셰어하우스

 

위        치 :  동래 메가마트 부근

​집  타  입 :  아파트

구        조 :  방 2 , 화장실 1

계약기간 :  최소 6개월부터

보   증  금 : 각 월세 2개월 분

​월         세 :  2인실 -  1층침대  260,000원

                                     2층침대 230,000원

                      1인실 - 290,000원           

​관  리   비 :  입주민  1/n로 부담

bottom of page